inBalanZ

heeft al ruim 25 jaar ervaring op het gebied van bewindvoering, curatele en mentorschap.

Over ons

Wij bieden u balans!

Het team van inBalanZ heeft meer dan 25 jaar ervaring en bestaat uit goed opgeleide en ervaren bewindvoerders, curatoren en mentoren.

 

Alle werkzaamheden worden volgens strikte richtlijnen en heldere ethische normen uitgevoerd.

 

Betrokkenheid, betrouwbaarheid en transparantie zijn enkele kenmerken van onze dienstverlening. Verder hanteren wij als uitgangspunt dat voor het goed kunnen uitvoeren van beschermingsbewind, curatele en mentorschap een goede samenwerking met alle betrokken partijen van essentieel belang is.

inBalanZ is lid van de branchevereniging voor bewindvoerders (NBBI)

Waarom kiest u voor inBalanZ?

Al onze medewerkers beschikken over de vereiste diploma's en opleidingseisen. Bovendien voldoen al onze medewerkers aan de kwaliteitseisen, gesteld door wet, regelgeving en de rechtbank.

Elk jaar voldoen wij aan de jaarlijkse verplichting van de audit, waar door wij benoembaar zijn. De accountant die de audit uitvoert controleer of wij voldoen aan de kwaliteitseisen, gesteld door wet en regelgeving.

Wij vinden persoonlijke aandacht belangrijk. U kunt bij ons kantoor altijd naar binnen lopen voor een persoonlijk gesprek. Goede bereikbaarheid en heldere communicatie vormen de basis voor onze manier van werken.

Het kennisniveau van onze medewerkers houden wij op peil door middel van permanente educatie op het gebied van bewindvoering, curatele en mentorschap alsmede door het bijhouden van relevantie literatuur.

Bewindvoerder

1

2

3

De bewindvoerder neemt beslissingen over geld en goederen. De bewindvoerder maakt een lijst met een beschrijving van alle goederen die onder het bewind vallen. Dit doet hij kort na zijn benoeming. Hij ontvangt hierover van de griffie bericht. Een kopie van deze boedelbeschrijving stuurt de bewindvoerder naar de rechtbank (sector kanton).

Mentor

De mentor neemt beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene. Dit zijn beslissingen op het persoonlijke vlak. Daarbij kan het ook over feitelijke zaken gaan, zoals een dossier inzien. De mentor heeft de plicht om de betrokkenen zoveel mogelijk zelf te laten beslissen. En om een zelfstandig optreden van deze persoon te bevorderen.

Curator

De positie van de curator lijkt veel op die van ouders of voogd. De curator is de wettelijke vertegenwoordiger van de betrokkene. De curator neemt beslissingen over geld en goederen (financiële zaken). En over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene (persoonlijke verzorging). Voor praktisch elke handeling en beslissing moet de curator toestemming geven.

Wij bieden u balans!

Beschermingsbewind | Mentorschap | Curatele

Neem vandaag nog contact met ons op voor het maken van een afspraak.

Wij bekijken graag hoe wij u het beste kunnen helpen.